Số biên nhận Ngày nhận
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày nhậnThông tin hồ sơTình trạngXem
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 1004 / 101 trang
1 11/12/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM PHÚC
- Địa chỉ: 437A, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
2 11/12/2018- Họ tên: NGUYỄN VĂN HÒA
- Địa chỉ: 442, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
3 11/12/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
- Địa chỉ: 442A, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
4 11/12/2018- Họ tên: ĐOÀN THỊ SÁNG
- Địa chỉ: 430, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
5 11/12/2018- Họ tên: LÊ VĂN CHIỆP
- Địa chỉ: 433, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
6 11/12/2018- Họ tên: TRẦN THANH TUẤN
- Địa chỉ: 438A, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
7 11/12/2018- Họ tên: NGUYỄN THANH TÚ
- Địa chỉ: 429B, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
8 11/12/2018- Họ tên: LÊ THỊ BÍCH ĐÀO
- Địa chỉ: 433B, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
9 11/12/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ ÍCH
- Địa chỉ: 436, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận
10 11/12/2018- Họ tên: VÕ THỊ VÂN
- Địa chỉ: 435A, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Mới tiếp nhận