Số biên nhận Ngày nhận
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày nhậnThông tin hồ sơTình trạngXem
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 1002 / 101 trang
141 24/10/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Khác
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
142 24/10/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ ANH THÊM, LÂM PHƯỚC MẠNH
- Địa chỉ: phường Tân Bình, thị xã Dĩ An
- Lĩnh vực: Tranh chấp đất đai
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
143 24/10/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Khác
- Không thuộc thẩm quyền
Chuyển phát hành
144 24/10/2018- Họ tên: VŨ NGỌC QUẾ
- Địa chỉ: 12, đường N1, khu TT TM Sóng Thần, phường Dĩ An
- Lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính
- Thuộc thẩm quyền
Sở xây dựng đang xác minh
145 24/10/2018- Họ tên: TRẦN VĂN THẤY
- Địa chỉ: số 6, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
- Lĩnh vực: Hành chính
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
146 24/10/2018- Họ tên: TRƯƠNG THỊ CHƠN
- Địa chỉ: Số 10/4, khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Tranh chấp đất đai
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
147 24/10/2018- Họ tên: HỒ THỊ PHỤNG
- Địa chỉ: Số 5/8, khu 3, khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
148 24/10/2018- Họ tên: NGÔ VĂN HÙNG
- Địa chỉ: số 11/1, khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
149 24/10/2018- Họ tên: NGUYỄN VĂN MINH
- Địa chỉ: 338/E, tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
150 24/10/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ TỐT
- Địa chỉ: 228/2, tổ 4, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý