Số biên nhận Ngày nhận
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày nhậnThông tin hồ sơTình trạngXem
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 1004 / 101 trang
181 12/10/2018- Họ tên: NGUYỄN HOÀNG DŨNG, TRẦN THÁI NGỌC
- Địa chỉ: 31/17, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đang xem xét, giải quyết
182 12/10/2018- Họ tên: NGUYỄN HOÀNG DŨNG, TRẦN THÁI NGỌC
- Địa chỉ: 31/17, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Xử lý cán bộ công chức
- Không thuộc thẩm quyền
Đang xem xét, giải quyết
183 12/10/2018- Họ tên: LÊ THỊ THU, NGUYỄN NHƯ HÓA, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THANH, NGUYỄN DƯƠNG NGỌC THẢO, PHAN VĂN CƯỜN
- Địa chỉ: thị xã Tân Uyên
- Lĩnh vực: Tranh chấp đất đai
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
184 12/10/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Tư pháp
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
185 12/10/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ MÈO
- Địa chỉ: khu 2, đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một
- Lĩnh vực: Hành chính
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
186 12/10/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
- Địa chỉ: 29/21, đường Ngô Gia Tự (11/23L), tổ 9, khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
187 12/10/2018- Họ tên: NGUYỄN VĂN MINH
- Địa chỉ: 338/E, tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
188 12/10/2018- Họ tên: PHẠM VĂN NGHỆ
- Địa chỉ: 22/10, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
189 12/10/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Khác
- Thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản giải quyết
190 12/10/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Tư pháp
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý