Số biên nhận Ngày nhận
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày nhậnThông tin hồ sơTình trạngXem
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 937 / 94 trang
41 06/11/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Tư pháp
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
42 06/11/2018- Họ tên: NGUYỄN TẤT HƯNG
- Địa chỉ: 1/8, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản giải quyết
43 06/11/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Tư pháp
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
44 06/11/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Tư pháp
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
45 05/11/2018- Họ tên: BÙI THÁI HÀ
- Địa chỉ: Số 18B/1, đường Bình Chuẩn 65, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An
- Lĩnh vực: Tư pháp
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
46 05/11/2018- Họ tên: LƯƠNG TẤN LĨNH
- Địa chỉ: xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng
- Lĩnh vực: Hành chính
- Không thuộc thẩm quyền
Đang xem xét, giải quyết
47 05/11/2018- Họ tên: Công dân
- Lĩnh vực: Khác
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
48 05/11/2018- Họ tên: CÁC HỘ DÂN DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐÀO SƯ TÍCH
- Địa chỉ: Đường Đào Sư Tích, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An
- Lĩnh vực: Bồi thường giải tỏa
- Không thuộc thẩm quyền
Đã ban hành văn bản xử lý
49 05/11/2018- Họ tên: NGUYỄN VĂN THIỆU
- Địa chỉ: Số 286, đường nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Hành chính
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn
50 05/11/2018- Họ tên: NGUYỄN THỊ TÝ
- Địa chỉ: Số 294/104, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Tranh chấp đất đai
- Không thuộc thẩm quyền
Lưu đơn