Thông tin tiếp công dân
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Ngày tiếp
Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày tiếpThông tin chi tiếtXem
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 12 / 2 trang
1 18/09/2018- Họ tên: Ông Mai Văn Phải
- Địa chỉ: xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
2 24/07/2018- Họ tên: Ông Phạm Hồng Tươi
- Địa chỉ: khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
3 24/07/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
4 26/06/2018- Họ tên: Ông Nguyễn Văn Tốt
- Địa chỉ: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
5 19/06/2018- Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Tân (đại diện ông Nguyễn Văn Minh)
- Địa chỉ: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
6 12/06/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
7 15/05/2018- Họ tên: Ông Mai Văn Phải
- Địa chỉ: xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
8 17/04/2018- Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Tân
- Địa chỉ: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
9 10/04/2018- Họ tên: Ông Phan Thế Ngọc
- Địa chỉ: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
10 03/04/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A