Thông tin tiếp công dân
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Ngày tiếp
Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày tiếpThông tin chi tiếtXem
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 5 / 1 trang
1 04/12/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
2 27/11/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
3 12/06/2018- Họ tên: Ông Phan Thế Ngọc
- Địa chỉ: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
4 22/05/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên
- Điện thoại: N/A
5 20/03/2018- Họ tên: Bà Phạm Thị Râm
- Địa chỉ: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: N/A