Thông tin tiếp công dân
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Ngày tiếp
Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày tiếpThông tin chi tiếtXem
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 3 / 1 trang
1 22/05/2018- Họ tên: Bà Nguyễn Thị Ngọc
- Địa chỉ: phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
- Điện thoại: N/A
2 03/04/2018- Họ tên: Bà Nguyễn Thị Ngọc
- Địa chỉ: phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
- Điện thoại: N/A
3 27/02/2018- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc
- Địa chỉ: phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
- Điện thoại: N/A