Thông tin tiếp công dân
Họ tên CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại Ngày tiếp
Huyện/ Thị xã
Trích yếu
STTNgày tiếpThông tin chi tiếtXem
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 3 / 1 trang
1 22/05/2018- Họ tên: Bà Trần Thị Hường
- Địa chỉ: thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
- Điện thoại: N/A
2 24/04/2018- Họ tên: Bà Hoàng Thị Hay, ông Hoàng Đức Xuân, ông Nguyễn Tấn Tiến (đại diện bà Nguyễn Thị Phận)
- Địa chỉ: thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
- Điện thoại: N/A
3 24/04/2018- Họ tên: Bà Hoàng Thị Mai, ông Hoàng Đức Xuân (con bà Nguyễn Thị Phận)
- Địa chỉ: thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
- Điện thoại: N/A