kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN TRƯỞNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp 4, Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 306 - TRẦN VĂN TRƯỞNG.pdf
Nội dung Thông báo đính chính Thông báo số 298/TB-UBND ngày 22/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Trưởng