kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN THỊ HUỲNH MAI (ĐẠI DIỆN ÔNG TRẦN VĂN QUA)
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 22/21, khu phố Bình Minh, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2255/QĐ-CT ngày 16/9/2004 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu cấp GCNQSD đất toàn bộ diện tích 5.015m2 cho ông Trần Văn Qua (con ông Trần Văn Bàn)
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 48 - TRẦN THỊ HUỲNH MAI.pdf
Nội dung Thông báo v/v đính chính Thông báo số 44/UBND-TB ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Huỳnh Mai (đại diện ông Trần Văn Qua)