kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN PHƯƠNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ khu phố Trung Thắng, phường Binh THắng, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 7269/QĐ-CT ngày 28/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết tranh chấp QSD đất diện tích 2.889m2 đất giữa bà Đặng Ngọc Vân (con ông Đặng Kiên Định) với bà Lê Thị Hài (do ông Trần Văn Phương đại diện) và yêu cầu công nhận toàn bộ diện tích 9.733m2 đất cho bà Lê Thị Hài
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 46 - TRẦN VĂN PHƯƠNG.pdf
Nội dung Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn của ông Trần Văn Phương (đại diện bà Lê Thị Hài)