kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn PHẠM VĂN NGHỆ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 22/10, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu áp giá bồi thường đất theo giá đất tại thời điểm bồi thường (năm 2012
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - QD 82 - PHẠM VĂN NGHỆ.pdf
Nội dung Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Phạm Văn Nghệ khiếu nại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An