kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn PHẠM THỊ HỒNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 355/B, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02093 ngày 31/7/2012 với diện đất thổ cư là 2.120,9m2 cho Bà
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - QD 83 - PHẠM THỊ HỒNG.pdf
Nội dung Quyết định v/v giải quyết đơn của bà Phạm Thị Hồng khiếu nại Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An