kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn PHẠM NGỌC VỊ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số nhà 123A, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Vị và yêu cầu hỗ trợ tiền sửa chữa phần nhà còn lại sau giải tỏa thuộc Dự án xây dựng Công trình Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn thị xã Thuận An
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - QD 4448 - PHẠM NGỌC VỊ.pdf
Nội dung Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Vị khiếu nại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An