kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN MINH ĐỨC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 50, khu 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Đơn xin rút đơn khiếu nại đề ngày 19/03/2014 đối với Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - QD 74 - NGUYỄN MINH ĐỨC.pdf
Nội dung Quyết định v/v đình chỉ giải quyết đơn của ông Nguyễn Minh Đức khiếu nại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng