kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn PHAN CHÂN THÀNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 264/6, khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Đơn đề ngày 16/4/2014 của ông Phan Chân Thành về việc thay đổi nội dung khiếu nại và Văn bản số 3711/UBND-NC ngày 14/10/2014 của UBND thị xã Dĩ An
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - QD 4410 - PHAN CHÂN THÀNH.pdf
Nội dung Quyết định v/v đình chỉ giải quyết đơn của ông Phan Chân Thành khiếu nại Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An