kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN ÙI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp 5, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 3855/QĐ-UB ngày 08/10/2003 của CT UBND tỉnh và yêu cầu bồi thường 13.318m2 đất bị thu hồi giao cho Công ty Vĩnh Tín xây dựng Cụm Công nghiệp Nhựa - Bóng Đèn - Dụng cụ Thể dục Thể thao
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 14 - TRẦN VĂN ÙI.pdf
Nội dung Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ùi