kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn ĐỖ HOÀNG MIÊN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ kp 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 4869/QĐ-UB ngày 16/8/2002 của CT UBND tỉnh và yêu cầu bồi thường 10.208m2 đất bị thu hồi giao cho Công ty cao su Miền Nam xây dựng Nhà máy sản xuất Săm lốp xe ô tô
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 11 - ĐỖ HOÀNG MIÊN.pdf
Nội dung Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Hoàng Miên