kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN SÒ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ kp 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 3853/QĐ-UB ngày 08/10/2003 của CT UBND tỉnh và yêu cầu bồi thường 23.606m2 đất bị thu hồi giao cho Công ty cao su Miền Nam (3.726m2) và Công ty Vĩnh Tín (19.880m2)
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - TBCD 12 - TRẦN VĂN SÒ.pdf
Nội dung Thông báo v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Sò