kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN LÊN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 03, đường Phan Thanh Giản, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận 09/06/2015
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 1893/QĐ-CT ngày 09/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh và yêu cầu bồi thường diện tích 91.160m2 đất thuộc Dự án Sân Golf Sông Bé
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - NguyenVanLen_NguyenThiHanh_CVTL1718_UBT150602.PDF
Nội dung V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Lên và bà Nguyễn Thị Hạnh.