kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN TÈO
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 147/1A, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương,
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận 04/08/2015
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh trong thời gian 24 tháng với mức 6,4 triệu đồng/tháng, hỗ trợ trượt giá do tăng giá vật tư xây dựng, bồi thường thiệt hại do chậm chi trả tiền bồi thường
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - NguyenVanTeo_QD1963_UBT150730.PDF
Nội dung V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tèo khiếu nại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (Lần hai)