kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn LƯƠNG CÔNG SỰ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 05/01C, tổ 1, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ an, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 17/12/2015
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định 5299/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - LuongCongSu_QD962_UBT160425.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của ông Lương Công Sự, khiếu nại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (Lần hai)