kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn PHAN VĂN NGHĨA
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Ấp Dòng Sỏi (ấp 3), xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 04/04/2016
Lĩnh vực Khiếu nại > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 452/QĐ-XPVPHC ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản không giấy phép khi khai thác với khối lượng khoáng sản khai thác từ 20m3 đến dưới 25m3/ngày.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - PhanVanNghia_QD1834_UBT160715.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của ông Phan Văn Nghĩa, khiếu nại Quyết định số 452/QĐ-XPVPHC ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (Lần đầu)