Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Ông Nguyễn Văn Mạnh
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ Số 37/28, khu phố Bình Phước B - phường Bình Chuẩn - thị xã Thuận An - Bình Dương
Ngày tiếp 30/10/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung trình bày Trình bày việc ông Nguyễn Văn Mạnh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu Lưu Viễn Trang nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Lịch tiếp của N/A
Nội dung trả lời Hướng dẫn ông Mạnh liên hệ tại Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An để biết thông tin về hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu Lưu Viễn Trang để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.