Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Ông Đỗ Hồ Tứ
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ Số 26, đường số 2, khu phố Tây A - phường Đông Hòa - thị xã Dĩ An - Bình Dương
Ngày tiếp 31/10/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung trình bày Đại diện ủy quyền của ông Nguyễn Văn Chiểu đề nghị hỗ trợ đối với phần diện tích đất 27.032m2/43.428m2 theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 256/UBND-TD ngày 29/01/2008. Trình bày việc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một làm việc với ông Tứ có Biên bản ngày 10/8/2018 nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.
Lịch tiếp của N/A
Nội dung trả lời Hướng dẫn ông Đỗ Hồ Tứ liên hệ tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một để biết kết quả.