Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Bà Đàm Thị Minh Thùy
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ Số 293/21/56B, khu phố 6 - phường Phú Lợi - thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
Ngày tiếp 31/10/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Đất đai
Nội dung trình bày Đại diện ủy quyền bà Nguyễn Thị Kim trình bày việc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một có Biên nhận đơn số 462/BN-VP ngày 14/11/2017 về việc nhận đơn của bà Nguyễn Thị Kim khiếu nại việc tính thuế sử dụng đất phải nộp khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với khu đất 2.555m2 tại phường Phú Cường, nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết.
Lịch tiếp của N/A
Nội dung trả lời Hướng dẫn bà Thùy liên hệ tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một để biết kết quả.