Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Bà Lê Thị Kiều Lan
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Ngày tiếp 13/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung trình bày Khiếu nại một số vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Văn Mây.
Lịch tiếp của Thường Trực Tỉnh Ủy (Lịch tiếp định kỳ)
Nội dung trả lời Nội dung khiếu nại liên quan việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Văn Mây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An đã trả lời, hướng dẫn bà Lê Thị Kiều Lan thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện theo trình tự, thủ tục quy định pháp luật tại Văn bản số 1132/UBND-NC ngày 10/5/2018. Đề nghị bà Lan thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.