Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Bà Lê Thị Gái
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Ngày tiếp 13/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung trình bày Kiến nghị được nhận nền tái định cư tại Khu dân cư Võ Minh Đức.
Lịch tiếp của Thường Trực Tỉnh Ủy (Lịch tiếp định kỳ)
Nội dung trả lời Đề nghị bà Lê Thị Gái gửi đơn đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một để được xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.