Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Ông Trần Quang, bà Nguyễn Thị Hữu Duyên
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
Ngày tiếp 13/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung trình bày Yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với phần đất nhận chuyển nhượng của ông Bùi Như Lạc thuộc thửa đất số 146, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An.
Lịch tiếp của Thường Trực Tỉnh Ủy (Lịch tiếp định kỳ)
Nội dung trả lời Vụ việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận An đã trả lời tại Văn bản số 701/CNVPĐKĐĐ ngày 20/12/2017. Đề nghị ông Quang và bà Duyên liên hệ Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An để được thông tin về kết quả giải quyết.