Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Ông Thái Văn Dậu, Thái Văn Bì, Huỳnh Văn Nghiệp và 06 hộ dân
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một
Ngày tiếp 13/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung trình bày Khiếu nại một số vấn đề liên quan việc thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa, tái định cư, yêu cầu trả lại tài sản trong quá trình thực hiện cưỡng chế thuộc Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.
Lịch tiếp của Thường Trực Tỉnh Ủy (Lịch tiếp định kỳ)
Nội dung trả lời Vụ việc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đang tiếp tục triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 10/7/2018 về tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân thuộc Dự án án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Đề nghị các hộ dân liên hệ Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.