Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Bà Nguyễn Thị Huệ, Huỳnh Thị Mai
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
Ngày tiếp 13/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung trình bày Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất do Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An bố trí cho bà Nguyễn Thị Huệ ở vào năm 1984.
Lịch tiếp của Thường Trực Tỉnh Ủy (Lịch tiếp định kỳ)
Nội dung trả lời Vụ việc, Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã trả lời tại Văn bản số 479/CV-XLDA ngày 02/7/2018. Đề nghị bà liên hệ tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An để được thông tin, giải quyết theo quy định của pháp luật.