kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn VƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo và yêu cầu bồi thường diện tích 135m2/420m2 đất theo đơn giá đất ở; 285m2/420m2 đất theo đơn giá đất nông nghiệp; hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đối với phần diện tích đất 285m2; bồi thường, hỗ trợ bổ sung về nhà ợ, công trình kiến trúc trên đất theo Công văn số 4036/UBND-KTN ngày 29/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - Quyết định số 2029 của ông Vương Hoàng Phương.PDF
Nội dung Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Vương Hoàng Phương Khiếu nại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo.