kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ VĂN PHÁN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 185, đường Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 08/08/2016
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị xem xét lại Quyết định số 8583/QĐ.CT ngày 24/12/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Bé và yêu cầu giao đất cho gia đình Ông ổn định cuộc sống.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - LeVanPhan_CVTL2945_UBT170717.PDF
Nội dung V/v trả lời đơn của ông Lê Văn Phán