Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ THỊ ĐAN TÂM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp Vĩnh An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đan Tâm.pdf
Nội dung Thông báo số 85/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đan Tâm