kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn VƯƠNG THỊ PHƯƠNG LINH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo và yêu cầu bồi thường diện tích 121,39m2/420m2 theo đơn giá đất ở, 298,61m2/426m2 theo đơn giá đất nông nghiệp; hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đối với phần diện tích đất 298,61m2; bồi thường, hỗ trợ bổ sung về nhà ợ, công trình kiến trúc trên đất theo Công văn số 4036/UBND-KTN ngày 29/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Vương Thị Phương Linh.PDF
Nội dung Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết đơn của bà Vương Thị Phương Linh khiếu nại Khiếu nại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo