kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn VƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÙY
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo và yêu cầu bồi thường diện tích 143,1m2 theo tỷ lệ 100%; nâng giá bồi thường 363,4m2 đất nông nghiệp từ 80.000đồng/m2 lên 100.000đồng/m2; hỗ trợ 363,4m2 đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư theo tỷ lệ 50%; bồi thường, hỗ trợ bổ sung về nhà ợ, công trình kiến trúc trên đất theo Công văn số 4036/UBND-KTN ngày 29/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Vương Thị Phương Thùy.PDF
Nội dung Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết đơn của bà Vương Thị Phương Thùy khiếu nại Khiếu nại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo