Thông tin đơn
Người đứng đơn CÁC HỘ DÂN ẤP ĐƯỜNG LONG, XÃ THANH TUYỀN (BÀ TRỊNH THỊ ÂN ĐẠI DIỆN)
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận 22/02/2017
Lĩnh vực Phản ảnh > Môi trường
Nội dung đơn phản ánh liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường xung quanh
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - TrinhThiAn_CVTL465_UBT170216.PDF
Nội dung V/v trả lời đơn phản ánh về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh gây ô nhiễm môi trường (bà Trịnh Thị Ân đại diện)