kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN LÊN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 3, đường Phan Thanh Giản, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Phó Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 13/04/2017
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Kiến nghị xem xét lại cơ sở pháp lý tại quyết định số 1893/QĐ-CT ngày 09/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lên.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - NguyenVanLen_CVTL2674_UBT170628.PDF
Nội dung V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Lên (thị xã Thuận An)