kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 04/07/2017
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo sở ngành
Nội dung đơn Tố cáo bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp về hành vi làm sai lệch hồ sơ, áp dụng quy định pháp luật không đúng Điều, Khoản và áp dụng Bộ Luật dân sự năm 2005 đã hết hiệu lực trong quá trình giải quyết tố cáo về vụ việc bán đấu giá tài sản (người có tài sản bị bán đấu giá ông Nguyễn Công Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hà).
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết tố cáo của công dân