kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/07/2017
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Hight Point Furniture Global (Việt Nam).
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v trả lời công dân