kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 07/11/2017
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo ông Nguyễn Lộc Hà - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một có hành vi không giải quyết đơn đề ngày 14/6/2017 của Bà Đinh Phan Thị Tuyết Lan,yêu cầu cung cấp thông tin, làm trái quy định của pháp luật.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân