Thông tin đơn
Người đứng đơn MAI THỊ DOÃN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 91, ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 10/11/2017
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên và yêu cầu xác định vị trí đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng thuộc Dự án Mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - MaiThiDoan_QDGQ1919_UBT180716.signed.pdf
Nội dung Về việc giải quyết đơn của bà Mai Thị Doãn khiếu nại Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên (lần hai).