Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN KHẮC DANH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 141/77, tổ 22, khu 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 11/12/2017
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Khắc Danh khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất với giá 6.500.000.000 đồng/ha đối với đất của gia đình Ông thuộc Dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc (giai đoạn 1), tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - NguyenKhacDanh_QDGQ1918_UBT180716.signed.pdf
Nội dung Về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Khắc Danh khiếu nại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên (lần hai).