kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 28/12/2017
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo ông Ngô Quang Sự - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về hành vi ký ban hành Quyết định số 9021/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 55/GCN/SB ngày 19/12/1989 do Ủy ban nhân dân huyện (nay là thị xã) Tân uyên cấp cho ông Nguyễn Chí Ảnh (Nguyễn Trí Ảnh), trái quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành quyết định và không thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân