kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 22/01/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, bao che cho Trưởng Ban Tiếp công dân thị xã Tân Uyên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hội Nghĩa trong giải quyết tố cáo
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân