kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Tiếp dân định kỳ
Ngày nhận 23/01/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo tiếp việc ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Long Tân và bà Hồ Thị Hương - Kế toán Trường Tiểu học Long Tân trong việc giải quyết tố cáo tại Thông báo số 02/TB-UBND ngày 09/01/2018.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân