kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 26/01/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch và ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về hành vi không giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân