kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn MAI THỊ HIỂU
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 1/2, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương,
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 7235/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu UBND thị xã Dĩ An ban hành quyết định thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2003, điều chỉnh giá bồi thường đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, có chính sách hỗ trợ thỏa đáng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, cấp thêm 01 suất đất tái định cư 100m2 theo Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của UBND tỉnh.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - MaiThiHieu_QD181_UBT180119.signed.pdf
Nội dung Về việc giải quyết đơn của bà Mai Thị Hiểu, khiếu nại Quyết định số 7235/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (lần hai).