Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THỊ NGỌC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 364, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 28/02/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận An và yêu cầu điều chỉnh tăng đơn giá đất, các công trình kiến trúc phụ và cây trồng trên đất theo đơn giá thực tế do ảnh hưởng giải tỏa Xây dựng Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - NguyenThiNgoc_QDGQ2165_UBT180807.signed.pdf
Nội dung v/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc khiếu nại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận An