Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN MINH HẢI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 360, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 28/02/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận An và yêu cầu cấp suất đất tái định cư hoặc điều chỉnh đơn giá bồi thường theo giá đất hiện nay do ảnh hưởng giải tỏa xây dựng Công trình Trục Thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - NguyenVanMinhHai_QDGQ2218_UBT180810.pdf
Nội dung v/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Minh Hải khiếu nại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận An